Flevorace


Muiden, april 2022

Met pijn in ons hart moeten we u meedelen dat de Flevorace tot nader order niet zal worden opgenomen in de verschillende wedstrijdkalenders. De afgelopen jaren zijn de deelnemersaantallen zodanig afgenomen dat er geen basis meer is voor het organiseren van een evenement dat de naam Flevorace waar kan maken.

In Enkhuizen hadden we weliswaar geschikt wedstrijdwater, maar liepen we tegen diverse logistieke uitdagingenop, zowel op de wal als qua wedstrijdmateriaal. Omdat al deze logistieke problemen op onze locatie in Muiden geen rol speelden, hebben we getracht het evenement daarheen te verplaatsen, maar helaas hadden we daar weer te maken met het veelbesproken fonteinkruid. Daarbij konden we onvoldoende diep water vinden voor de langebaanwedstrijd.

Daarna is de Flevorace teruggekeerd in Enkhuizen waar de deelnemersaantallen terug bleven lopen. Vervolgens heeft COVID en de nasleep daarvan de deelnemersaantallen verder gereduceerd.

Wij wensen jullie allemaal een mooi wedstrijdseizoen en hopen jullie op onze andere evenementen of wellicht ooit weer bij een eventuele toekomstige Flevorace te mogen ontvangen.

Check onze FB pagina voor het laatste nieuws: https://www.facebook.com/FlevoRace